Przykład dobrych Praktyk – Dzień Dobrych Uczynków

„Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry.”

Marek Aureliusz

Dzień 19 maja warto oznaczyć w swoim kalendarzu jako szczególny.
Nasze Przedszkole tak uczyniło i co roku będzie o tym dniu pamiętać. Dlaczego?
Gdyż jest to czas, kiedy ze zdwojoną mocą powinniśmy czynić dobro.

19 maja 2005 roku Wojciech Owczarz, Prezes Fundacji Ekologicznej ARKA, zapoczątkował akcję pod hasłem „Dzień Dobrych Uczynków”. Powyższa inicjatywa
miała na celu przede wszystkim propagowanie pozytywnych działań ekologicznych,
jak również inspirowanie ludzi do zrobienia czegoś dla innych, do pochylenia się nad drugą istotą. Ta społeczna akcja na przestrzeni lat rozrosła się do przedsięwzięcia o skali ogólnopolskiej. Bierze w niej udział mnóstwo osób, a także instytucji.

Zaangażowanie w działania społeczne, akcje ekologiczne, bezinteresowne pomaganie potrzebującym, zarówno ludziom jak i zwierzętom, wpływa na postrzeganie
rzeczywistości, zostawia namacalny wręcz ślad. Pokazując młodym ludziom, iż tak naprawdę niewiele trzeba do tego, by wspomóc innych, by czynić dobro wpływamy na ich dalsze losy,
na ich priorytety.

19 maja 2017r. nasze Przedszkole postanowiło przystąpić do tej jakże chlubnej akcji. Był to czas, kiedy z ogromną życzliwością myśleliśmy o drugim człowieku, otaczającej przyrodzie. Na każdym kroku Przedszkolaki okazywały sobie nawzajem i innym ludziom gesty zrozumienia i przyjaźni.

Obchodząc Dzień Dobrych Uczynków mieliśmy na celu przede wszystkim ukazanie dzieciom czym jest dobry uczynek, jak również kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i zwierząt. Daliśmy szansę naszym Przedszkolakom by zrozumiały, iż nawet najdrobniejszy gest, jak uśmiech czy pomocna dłoń jest dobrym uczynkiem.
Uroczyste obchody rozpoczęliśmy artystycznym występem dzieci jednej z grup.
Następnie udaliśmy się na kolorowy przemarsz ulicami miasta, podczas którego nasze Przedszkolaki rozdawały napotkanym mieszkańcom naszego miasta kartki z życzeniami
i pozdrowieniami. Każde dziecko tego dnia było wesołe, uśmiechnięte i dzieliło się tą radością z innymi.

Obchodami Dnia Dobrych Uczynków rozpoczęliśmy akcję zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska. Dzieci z Rodzicami bardzo zaangażowali się w tę akcję i z chęcią przynosili
do przedszkola różne dary. Przedszkolaki nie kryły radości, iż mogą zrobić
coś wartościowego dla potrzebujących zwierząt.

Nasze Przedszkole jest dumne, iż stało częścią tak ważnej społecznej inicjatywy,
jak Dzień Dobrych Uczynków. 19 maja na zawsze zostanie wpisany w nasz przedszkolny kalendarz.