Kadra Przedszkola

Pracownicy pedagogiczni:

Dyrektor Lucyna Korzycka – nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, menedżer oświaty, oligofrenopedagog, mediator konfliktów rówieśniczych, szkolnych
i oświatowych.

Nasze panie wychowawczynie okazują dzieciom dużo ciepła, tworzą serdeczną atmosferę pełną akceptacji i zrozumienia.

Towarzyszą dzieciom w ich rozwoju poprzez:

 1. Podmiotowe i twórcze traktowanie,
 2. Wspieranie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności podczas różnorodnych zajęć
  i działań,
 3. Wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem,
 4. Rozwijanie i wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci,
 5. Stwarzanie możliwości do nauki zachowań społecznych,
 6. Przygotowywanie do dalszej edukacji,
 7. Rozwijanie samodzielności dzieci,
 8. Stały kontakt z rodzicami.

Nasi nauczyciele posiadają:

 1. Wykształcenie pedagogiczne,
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi,
 3. Potencjał pedagogiczny,
 4. Różnorodne talenty.

Ponadto dbają o jakość pracy, doskonalenie zawodowe, umiejętnie inicjują kontakty
ze środowiskiem.

Nasze Panie to:

– Agnieszka Bartecka – nauczyciel mianowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, specjalista w zakresie terapii
i diagnozy pedagogicznej

– Mirosława Błaszczyk – nauczyciel mianowany kształcenia zintegrowanego
z wychowaniem przedszkolnym

– Grażyna Durska – nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego
i nauczania początkowego, społeczny wicedyrektor przedszkola

– Patrycja Duszyńska – nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy z rodziną

– Joanna Kasprzak – nauczyciel kontraktowy edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i doradztwa zawodowego

– Wiesława Kowalewska – nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego
i nauczania początkowego, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog

– Katarzyna Lange – nauczyciel mianowany edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej

– Magdalena Luzar – nauczyciel mianowany edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i terapii pedagogicznej

– Aneta Maj-Jędrzejewska – nauczyciel mianowany przedszkola i nauczania początkowego

– Angelika Mroczkowska – nauczyciel mianowany edukacji przedszkolnej i terapii pedagogicznej, logopeda

– Lidia Mrowińska – nauczyciel stażysta, psycholog

– Ewa Popowska – nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego, pedagogiki szkolnej i terapii pedagogicznej, pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

– Ewelina Stablewska – nauczyciel mianowany edukacji elementarnej i języka angielskiego, specjalista w zakresie poradnictwa i pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopeda

– Małgorzata Winiarska – nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego

– Marta Wieczorek – nauczyciel kontraktowy edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i terapii pedagogicznej, pedagogiki zabawy z rytmiką, edukacji i terapii osób ze spectrum autyzmu
z elementami integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

– Natalia Nosek – nauczyciel stażysta pedagogiki z diagnostyką i terapią pedagogiczną, nauczyciel języka angielskiego

– Wanda Jurkiewicz – nauczyciel mianowany edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i terapii pedagogicznej, nauczyciel religii

Pracownicy niepedagogiczni:

Pracownicy administracyjni:

– Agnieszka Liberkowska – starszy intendent

– Angelika Bałach – samodzielny referent

Kucharki i pomoc kuchenna:

– Danuta Wiśniewska – starsza kucharka

– Marta Kuśnierz – pomoc kuchenna

– Beata Dziekańska – pomoc kuchenna

Woźne oddziałowe:

– Małgorzata Bielaś – starsza woźna oddziałowa

– Agnieszka Czajka – starsza woźna oddziałowa

– Izabela Dłutkowska – starsza woźna oddziałowa

– Martyna Koperska – starsza woźna oddziałowa

– Bogda Nowak – pomoc nauczyciela

– Agnieszka Siwa – starsza woźna oddziałowa

– Katarzyna Starosta – starsza woźna oddziałowa

– Bogumiła Zamiara – starsza woźna oddziałowa

– Beata Zielińska – pomoc nauczyciela