Dokumenty

Statut…do pobrania

Uchwała nr 4/2022/23…do pobrania

Uchwała nr 11/2023/24…do pobrania

Ramowy rozkład dnia…do pobrania

     Zasady bezpieczeństwa…do pobrania

   Standardy Ochrony Małoletnich…do pobrania

Załączniki do SOM:

P2 Zał. 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników wolontariuszy

P2 Zał. 2.zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko oraz dziecko – dziecko

P2 Zał. 3.Wzór – karta interwencji

P2 Zał.4. Zasady ochrony wizerunku małoletniego i danych osobowych dzieci

P2 Zał.5. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych

P2 Zał.6. Ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

   Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego – COVID-19…do pobrania

   Procedura – przemoc w rodzinie dziecka…do pobrania

    Regulamin Rady Pedagogicznej…do pobrania

Regulamin spacerów i wycieczek..do pobrania

       Wieloletni plan współpracy z Rodzicami…do pobrania

   Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci…do pobrania

Program adaptacyjny „W Przedszkolu jest wesoło”…do pobrania

  Program wychowawczy „Miś Uszatek dobrze wie, co jest dobre, a co złe”…do pobrania

Podstawa programowa…do pobrania

Klauzula informacyjna…do pobrania

Klauzula – dostęp do informacji publicznej…do pobrania

REKRUTACJA:

 

https://trzemeszno.rekrutacje.edu.pl/