Dokumenty

Statut…do pobrania

Zmiany w Statucie – Uchwała nr 11/2019/20…do pobrania

Zmiany w Statucie – Uchwała nr 9/2020/21…do pobrania

 

Ramowy rozkład dnia…do pobrania

     Zasady bezpieczeństwa…do pobrania

   Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego – COVID-19…do pobrania

   Procedura – przemoc w rodzinie dziecka…do pobrania

    Regulamin Rady Pedagogicznej…do pobrania

Regulamin spacerów i wycieczek..do pobrania

       Wieloletni plan współpracy z Rodzicami…do pobrania

   Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci…do pobrania

Program adaptacyjny „W Przedszkolu jest wesoło”…do pobrania

  Program wychowawczy „Miś Uszatek dobrze wie, co jest dobre, a co złe”…do pobrania

Podstawa programowa…do pobrania

Klauzula informacyjna…do pobrania

Klauzula – dostęp do informacji publicznej…do pobrania

REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji…do pobrania

Zarządzenie Burmistrza…do pobrania

Uchwała Rady Miejskiej…do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka…do pobrania

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu…do pobrania

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu…do pobrania

Oświadczenie o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa…do pobrania

Oświadczenie o wielodzietności…do pobrania

Oświadczenie piecza zastępcza…do pobrania

Potwierdzenie woli…do pobrania