Historia Przedszkola

Początek lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku to okres wyżu demograficznego i rosnącego w związku z tym zapotrzebowania na miejsca w przedszkolu.

Pani T. Wiśniewska, ówczesna dyrektor jedynego przedszkola w Trzemesznie wyszła z propozycją budowy nowego budynku dla celów wychowania przedszkolnego. Radni Miejskiej Rady Narodowej przychylnie ustosunkowali się do jej propozycji i tak w sierpniu 1976r budynek był gotowy do podjęcia działalności dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej. 1 września 1976r uruchomiono dwa oddziały przedszkolne dzieci 3,4- letnich i 5,6- letnich oraz dwie zerówki. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu dyrektorki, p. M. Górzkowskiej – Zajączek już następnego roku zaczęły działać cztery oddziały przedszkolne i dwie zerówki. Uruchomiona została również sala gimnastyczna. Wkrótce pani dyrektor wychodzi za mąż i przeprowadza się do Janowca Wielkopolskiego. Na nowego dyrektora zostaje powołana p. Stanisława Grabowska i pełni tę funkcję 24 lata, do czasu odejścia na emeryturę, tj. do 31.08.2002r.

17.06.2002r przeprowadzony zostaje konkurs na dyrektora naszego przedszkola. W jej wyniku burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno stanowisko dyrektora powierza p. Lucynie Korzyckiej. I dyrektorem jest do dnia dzisiejszego.