BohaterON

W ramach akcji BohaterON w Twojej Szkole 2021, dzieci 5,6-letnie z grup: „Uszatki” oraz „Króliczki” brały udział w zajęciach o tematyce patriotycznej w bloku tematycznym „Polska – moja ojczyzna”. Rozmawiały na temat polskich symboli narodowych w oparciu o wiersz „Polskie symbole”. Tworzyły Godło Polski na zajęciach plastycznych oraz zapoznały się z mapą naszego kraju. Nauczyły się […]

Więcej…