Zdrowe śniadanie

Zegar dzieciom przypomina,
że posiłek się zaczyna.
Przy stolikach dzieci siedzą,
smacznie oraz zdrowo jedzą.
Śniadanie uważane jest za najważniejszy posiłek dnia. Jego pozycję umacnia Europejski Dzień Śniadania, obchodzony 24 kwietnia. Jego znaczenie jest także istotne w kształtowaniu dobrych nawyków żywieniowych.