Powitanie wiosny

Dziś wszystkie dzieci oraz panie z naszego przedszkola świętowały nadejście wiosny!
Przyjście nowej pory roku jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom,
jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda!
Dzieci z grupy „Króliczki” śpiewem, tańcem i wierszami powitały WIOSNĘ!
Uśmiechnięci wyruszyliśmy na spacer w okolicy naszego przedszkola,
gdzie pożegnaliśmy zimę wraz z Marzanną!