RODO – Inspektor Ochrony Danych

OGŁOSZENIE

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować
pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail: inspektor@osdidk.pl.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Kącik Rodzica – Dokumenty, w pliku: Klauzula informacyjna.