Przykład Dobrych Praktyk – Dzień Polskiej Niezapominajki

        Każdego roku, 15 maja, obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień Polskiej Niezapominajki. Święto Niezapominajki istnieje w Polsce
od 2002r., a jego inicjatorem był redaktor naczelny Programu 1 Polskiego Radia – Andrzej Zalewski.

      W naszym przedszkolu propagujemy ideę ruchu niezapominajkowego od 9 lat. Spodobała nam się intencja święta, która okazała się bliska zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Skromny kwiat niezapominajki jest „symbolem pamięci, miłości i stylu życia bliskiego natury, wolnego
od pośpiechu, ceniącego sobie tradycyjne wartości”.

   Obchodząc  święto stawiamy sobie następujące cele : – dostrzeganie piękna ojczystej przyrody; – wprowadzenie w życie „niezapominajkowych” zasad dotyczących szacunku i życzliwości wobec innych; –  uświadomienie konieczności ochrony przyrody; – nawiązywanie bezpośrednich relacji z mieszkańcami miasta; – rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci.

    Przed Dniem Polskiej Niezapominajki dzieci w naszym przedszkolu poznają wiersze i piosenki związane z tematem, przygotowują okolicznościowe kartki dla mieszkańców miasta, poznają symbolikę święta oraz legendę o powstaniu nazwy kwiatka, wykonują prace plastyczne, których motywem przewodnim jest niezapominajka.

     W Dniu Polskiej Niezapominajki – 15 maja – dzieci przychodzą do przedszkola ubrane na niebiesko. Cała społeczność przedszkolna spotyka się w wyznaczonym miejscu i rozmawia nt. święta. Każdego roku jedna z grup przygotowuje program artystyczny dotyczący święta. Następnie dzieci wyruszają do miasta barwnym korowodem ( z balonami i transparentami) i wręczają napotkanym osobom laurki
z życzeniami i pozdrowieniami.  Po drodze odwiedzają najważniejsze instytucje w mieście (np. Urząd Miasta i Gminy, Dom Kultury
i Bibliotekę, Komisariat Policji i inne). Poznają także miejsca i wygląd lokalnych pomników przyrody. Po powrocie do przedszkola dzieci sadzą w ogrodzie różne rośliny, w tym niezapominajki oraz przygotowują wystawy swoich prac plastycznych.

Rezultaty / korzyści projektu

    Święto Polskiej Niezapominajki na trwałe zadomowiło się w naszym przedszkolnym kalendarzu. Każdego roku jest oczekiwane przez dzieci , jak i dorosłych pracujących w przedszkolu. Dostrzegamy wiele korzyści wynikających z realizacji tego projektu. Dzieci:

– utrwalają symbolikę święta (uczą się dostrzegać i doceniać  piękno rodzimej przyrody, rozumieją konieczność ochrony środowiska naturalnego, uczą się szacunku i życzliwości do drugiego człowieka);

– rozwijają komunikację i umiejętności społeczne podczas wręczania laurek (pokonują lęk przed kontaktem z obcą osobą, składają życzenia własnymi słowami, odpowiadają na pytania przechodniów dotyczące święta);

– rozwijają umiejętności recytatorskie, muzyczne i plastyczne.

    Dzięki corocznym obchodom święta coraz więcej osób zapamiętuje datę 15 maja i kojarzy ją z naszym przedszkolem. Dzieci odwiedzają różne instytucje i miejsca, dzięki czemu integrują się  ze środowiskiem lokalnym. Mają na przykład okazję zwiedzenia budynku, w którym  urzęduje Pan Burmistrz. Wszędzie jesteśmy odbierani z dużą życzliwością i zainteresowaniem. Święto Polskiej Niezapominajki zachęca dzieci , jak i dorosłych mieszkańców Trzemeszna do budowania więzów z otoczeniem, do okazywania sympatii innym, bo tego we współczesnym świecie brakuje nam coraz bardziej.