Wycieczka do gospodarstwa rolnego

Celem wycieczki było pogłębienie dziecięcej wiedzy na temat życia,
hodowli zwierząt wiejskich. Ogromną atrakcją dla dzieci była możliwość
dotknięcia lub pogłaskania poszczególnych zwierząt.
Dziękujemy panu Kmieciak za miłe przyjęcie i poświęcony czas!