31 FINAŁ! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy…
Dziękujemy dzieciom za piękne występy, chwile wzruszenia
a rodzicom za zaangażowanie w akcję!
Dziękujemy za aktywny udział w naszym sportowym kąciku,
radości i uśmiechu dzieci nie brakowało!
Dobro wraca…dlatego warto pomagać.