„Zakodowane przedszkolaki”

Dzieci z kółka zainteresowania „Zakodowane przedszkolaki”
razem z panią Kasią lubią uczyć się nowych kodów…
Zajęcia pt „Zima, zima, zima- zabawy z elementami kodowania”.
Celem zajęć jest przede wszystkim rozwijanie spostrzegawczości,
odczytywanie symboli i znaków oraz kształtowanie umiejętności społecznych.