Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22

Przewodniczący – Natalia Górska
Zastępca – Katarzyna Chlebowska
Skarbnik – Wioletta Nowak
Protokolant/sekretarz – Magdalena Kobus