Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/23

Przewodniczący – Katarzyna Chlebowska
Zastępca – Marta Nowicka
Skarbnik – Justyna Dzimian – Nawrot
Protokolant/sekretarz – Beata Buzała