Rozstrzygnięcie konkursu

Drodzy Rodzice!

 

18 października (czwartek) odbyło się
rozstrzygnięcie 
II edycji rodzinnego
konkursu poetyckiego

„Moja Ojczyzna”
i II edycji konkursu plastycznego
„Trzemeszno w oczach dziecka”.

Jury w składzie:
Krzysztof Dereziński – burmistrz,
Mariusz Zieliński – dyrektor Domu Kultury w Trzemesznie,
Lucyna Korzycka – dyrektor Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie,
po burzliwych obradach wyłoniło laureatów
w obu konkursach oraz przyznało 5 wyróżnień.

Członkowie Komisji Konkursowej otrzymali zalakowaną kopertę
z „maszynopisami” utworów.
Każdy wiersz był opatrzony numerem.
Po wyłonieniu laureatów przewodniczący Jury otworzył kopertę
i odczytał nazwiska zwycięzców i wyróżnionych.

W dalszej części Jury zwiedziło wystawę plastyczną
„Trzemeszno w oczach dziecka”
i wytypowało zwycięzców.
Przewodniczący odczytał nazwiska laureatów oraz wyróżnionych.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 listopada 2021r.
w połączeniu z obchodami Święta Niepodległości.

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom
za udział w konkursach.

Gratulujemy!