Dokumenty

 

 

Statut…do pobrania

 

 

  Ramowy rozkład dnia…do pobrania

 

 

     Zasady bezpieczeństwa…do pobrania

 

 

Procedury bezpieczeństwa – COVID-19…do pobrania

 

 

Procedura – przemoc w rodzinie dziecka…do pobrania

 

 

    Regulamin Rady Pedagogicznej…do pobrania

 

 

Regulamin spacerów i wycieczek..do pobrania

 

 

 

       Wieloletni plan współpracy z Rodzicami : do pobrania

 

 

   Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci…do pobrania

 

 

Program adaptacyjny „W Przedszkolu jest wesoło”…do pobrania

 

 

  Program wychowawczy „Miś Uszatek dobrze wie, co jest dobre, a co złe”…do pobrania

 

 

 

Podstawa programowa…do pobrania

 

 

Regulamin stołówki…do pobrania

 

 

Klauzula informacyjna…do pobrania

 

 

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego…do pobrania

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola…do pobrania

 

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji…do pobrania

 

 

Rekrutacja – oświadczenie o zatrudnieniu…do pobrania

 

 

Rekrutacja – oświadczenie o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa…do pobrania

 

 

Rekrutacja – oświadczenie o samotnym wychowywaniu…do pobrania

 

 

Rekrutacja – oświadczenie o wielodzietności…do pobrania

 

 

Rekrutacja – oświadczenie o pieczy zastępczej…do pobrania

 

 

Rekrutacja – potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola…do pobrania