PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA KWIECIEŃ 2018 DLA DZIECI 6 –LETNICH OPRACOWANY PRZEZ ANETĘ MAJ – JĘDRZEJEWSKĄ

 

BLOK TEMATYCZNY:

 1. Projekt badawczy ”Zdrowy przedszkolak”.
 2. „Planeta Ziemia i kosmos”.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 1. Motywowanie do dbałości o zdrowie.
 2. Wyjaśnienie znaczenia spożywania produktów mlecznych, warzyw i owoców.
 3. Określenie zasad zdrowego stylu życia: codzienne przebywanie na świeżym powietrzu, zdrowe odżywianie, higiena osobista, odpoczynek.
 4. Stosowanie zasad higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach.
 5. Udział w XIII Gminnym Turnieju „U Uszatka”.
 6. Wzbogacenie wiadomości na temat kosmosu.
 7. Przybliżenie i rozumienie występowania zjawiska dnia i nocy oraz wiedzy, że Ziemia krąży wokół Słońca.
 8. Poznanie sylwetki polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika.
 9. Rozwijanie sprawności fizycznej.
 10. Rozwijanie mowy.