Plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej

Tematy kompleksowe:

  1. Jestem przedszkolakiem i dbam o swoje zdrowie.
  2. Polska moja ojczyzna.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

– Dziecko potrafi prowadzić celowe obserwacje środowiska społecznego i przyrodniczego.

– Dziecko potrafi stosować formy grzecznościowe i uprzejmie się zachować w stosunku do innych.

– Dziecko systematycznie dba o porządek w sali zabaw, w szatni i w ogrodzie przedszkolnym.

– Dziecko systematycznie dba o zdrowie – zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania.

– Dziecko dostrzega rolę lekarza w dbaniu o zdrowie, systematycznie uczęszcza na wizyty kontrolne.

– Dziecko chętnie przebywa na świeżym powietrzu, bierze udział w zajęciach i zabawach sportowych.

– Dziecko zna symbole narodowe – hymn, flagę i godło.

– Dziecko dostrzega piękno naszej ojczyzny – Polski.

– Dziecko potrafi kulturalnie zachować się w miejscach publicznych.

 

opracowała

Małgorzata Winiarska