Żegnaj Zimo witaj wiosno

Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,

 przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.

Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,

witały ją także wszystkie przedszkolaki…

Budryk

        W dniu 21.03.2018r, dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania zimy – powitania wiosny”. Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej odbywały się wcześniej poprzez naukę piosenek, wierszyków i rymowanek.  Wszystkie przedszkolaki zebrały się w sali i obejrzały przedstawienie w wykonaniu dzieci z oddziałów: „Motylki” i „Sowy”. Następnie wszyscy wyruszyli barwnym korowodem. Podczas marszu ulicami miasta dzieci śpiewały piosenki. Wiosenne słońce przygrzewało i oświetlało roześmiane twarze przedszkolaków. Dzieci pożegnały Marzannę – zimową pannę, a gromkimi brawami powitały wiosnę. Wszystkie dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i zagości u nas na dobrem zazieleni łąki, drzewa i trawy.