Bezpieczny Przedszkolak

15.03.2018r uczestniczyliśmy w III Przeglądzie muzycznym „Bezpieczny przedszkolak”. Emerytowani pracownicy naszego przedszkola, pani Anna Piechowiak- Dobrzyńska i pani Marianna Wolska przygotowały pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa oraz recytowały wiersz „Chory kotek” i „Jak Wojtek został strażakiem” Cz. Janczarskiego. Dzieci sześcioletnie zaśpiewały piosenkę „Ruch uliczny”, natomiast młodsze przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne
w piosence „Bezpieczne przejście”. Dzieci wykazały się szeroką znajomością zasad bezpieczeństwa na sali zajęć, podczas wycieczek, spacerów oraz podczas zabaw na placu zabaw. Potrafiły rozwiązać zagadki słowne i obrazkowe. Mają wyrobioną postawę zaufania wobec pracowników policji, strażaków, czy lekarzy. Znają telefony alarmowe poszczególnych służb ratowniczych. Bardzo dziękujemy naszym emerytkom za poświęcony czas i zaangażowanie w działania naszego przedszkola.