PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA Marzec 2018 DLA DZIECI 6 –LETNICH OPRACOWANY PRZEZ ANETĘ MAJ – JĘDRZEJEWSKĄ

 

BLOK TEMATYCZNY:

 1. „W krainie śniegu i lodu”.
 2. „W marcu jak w garncu”.
 3. „Zbliża się Wielkanoc”.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 

 1. Wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych; bogacenie wiadomości na temat zwierząt biegunów polarnych.
 2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie charakterystycznych dla przedwiośnia i wczesnej wiosny.
 3. Utrwalenie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów.
 4. Udział w akcji „Bezpieczny przedszkolak”. Rozumienie przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo.
 5. Przygotowanie inscenizacji związanej z pierwszym dniem wiosny.
 6. Przypomnienie tradycji i symboli wielkanocnych.
 7. Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 8. Utrwalenie znajomości cyfr od 0 do 9.
 9. Wzbogacanie słownika dzieci.