Plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej na miesiąc – Luty

dla dzieci 3 – 4 letnich z oddziału  „Pszczółki”,

w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie, w roku szkolnym 2017/2018.

 

Bloki tematyczne:

  1. Poznajemy pracę kucharki.
  2. Zielony ogródek w sali- zakładamy hodowlę roślin.

 

       Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: 

Dziecko:

– potrafi stosować formy grzecznościowe i uprzejmie zachowywać się w stosunku do innych;

– systematycznie dba o porządek w sali zabaw i w ogrodzie przedszkolnym;

– rozumie potrzebę bezpiecznego poruszania się po budynku przedszkolnym i po za nim;

– systematycznie dba o zdrowie – zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania;

– rozumie celowość codziennego korzystania z biblioteki domowej, przedszkolnej i publicznej;

– potrafi  prowadzić celową obserwację roślin w kąciku przyrody;

–  potrafi wymienić główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego;

– potrafi dbać o rośliny doniczkowe w sali;

 

opracowała

Małgorzata Winiarska

 

 

Wiersze  związane z tematem „Poznajemy pracę kucharki”

Wiersz  – „Łyżka i widelec”  T. Śliwiak

Siostra łyżka, brat widelec-

ona gruba

on chudzielec,

nie przybywał nic na wadze.

Rzekła łyżka:

– ja ci radzę,

zupki jedz,

bo z zup się tyje.

Popatrz, jaką ty masz szyję!

Wszystkie ci wystają kości.

Długo tak zamierzasz pościć?

      – Nie chce zup,

bo ich nie znoszę.

Jedz je sama, bardzo proszę!

Dość już tego mam gadania.

Ja jem tylko drugie dania.

 

Wiersz – „W kuchni”  A. Rżysko- Jamrozik

 

W kuchni zawsze coś się dzieje,

W kuchni nigdy nie jest nudno,

Tyle dźwięków, tyle głosów,

Że wyliczyć trudno.

Bo na przykład czajnik ziewa,

Garnek wzdycha, woda śpiewa,

Groch kapuście szepce w ucho,

A z ciastkami w piecu krucho,

Piec coś mruczy, ogniem zieje,

Kocioł się na nogach chwieje,

Zaś widelec zęby szczerzy

Do kłócących się talerzy.

Patelnia o pomoc woła

Dym się snuje, pachną zioła.

Coś wam powiem po kryjomu:

Dla mnie kuchnia

To najmilsze miejsce w całym domu.

 

Rymowanka – „Kuchareczka”

 

Kuchareczka mała zupę gotowała.

Kroiła warzywa, do garnka wkładała.

Zupa już gotowa – smaczna jest i zdrowa,

Choć kucharka mała jej nie próbowała.

 

Wiersz do ćwiczeń logopedycznych – „Kubeczek” K. Szoplik

 

Mój kubeczek z kaczorem

Chętnie trzymam wieczorem.

W nim czekolada czy mleczko,

A potem czyste łóżeczko.

 

Piosenka związana z tematem – „Zielony ogródek w sali – zakładamy hodowlę roślin”

 

Piosenka – „Polka fasolka”

 

  1. Co tam sadzi pan Jeremi?

Sadzi w polu fasolę!

Po ziarenku bęc do ziemi.

Jaki  – taki plon zbiorę!

 

Ref.: Do re mi

fa so la

fa so la si do!

Do re mi

fa so la

fa so la sol fa!

 

  1. Już po tyczce w górę pnie się

Wesolutko fasola!

Pan Jeremi worek niesie:

Hop, fasolo do wora!

 

Ref.: Do re mi…

 

  1. Prosi żonę pan Jeremi:

Żono łuskaj fasolę

I fasolę gotuj, że mi

Zanim wrócę na pole!

 

Ref.: Do re mi…