PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ Na Luty 2018 DLA DZIECI 6 –LETNICH OPRACOWANY PRZEZ ANETĘ MAJ – JĘDRZEJEWSKĄ

 

BLOK TEMATYCZNY:

  1. „Mamy zimę”.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 

  1. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
  2. Utrwalenie wiadomości na temat dzikich zwierząt zimą (sen zimowy, zmiana koloru i gęstości futra).
  3. Utrwalenie nazw ptaków pozostających w Polsce na czas zimy.
  4. Poznanie typowych sportów zimowych.
  5. Uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych.
  6. Zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu zimą.
  7. Rozwijanie sprawności ruchowej.