Zabawa badawcza „Jak powstają chmury i deszcz?”

Obserwowaliśmy dzisiaj jak gotująca się woda unosi się pod postacią pary wodnej do góry, a potem  zamienia się w krople, które obserwowaliśmy na talerzyku. Wiemy, że to parowanie i skraplanie. Pani wyjaśniła nam, że te dwa procesy ciągle zachodzą w przyrodzie. Na podstawie obrazka i opowiadania wyjaśniła, w jaki  sposób woda krąży w przyrodzie, jak tworzą się chmury i deszcz. Potem na zajęciach plastyczno-technicznych wycinaliśmy krople deszczu i naklejaliśmy je na wstążce, które pani przykleiła do deszczowej chmury.