PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA STYCZEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA STYCZEŃ 2018 DLA DZIECI 6 –LETNICH OPRACOWANY PRZEZ ANETĘ MAJ – JĘDRZEJEWSKĄ

 

BLOK TEMATYCZNY:

  1. „Witamy Nowy Rok”.
  2. „Babcia i dziadek”.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 

  1. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
  2. Zapoznanie z budową i przeznaczeniem kalendarza.
  3. Zapoznanie z budową zegara. Wskazywanie na zegarze pełnych godzin.
  4. Utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy.
  5. Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny, okazywanie szacunku osobom starszym.
  6. Przygotowanie uroczystości związanej z Dniem Babci i Dziadka.
  7. Utrwalenie znajomości cyfr od 0 do 9.
  8. Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.