Zajęcia otwarte dla Rodziców

7.12.2017r w naszej grupie  odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców  z zakresu aktywności poznawczej i artystycznej dziecka na temat „Świąteczne życzenia”.
Celem zajęć było podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych- przesyłanie świątecznych życzeń oraz wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości. Bardzo dziękuję rodzicom za aktywny udział i włączenie się w działania na rzecz rozwoju dziecka i promocji naszego przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wykonanie kartek świątecznych dla osób starszych i chorych.