Uwaga

Drodzy Rodzice!

Na czas ograniczonego funkcjonowania przedszkola
będziemy publikować, na naszej stronie internetowej w zakładce „Tematy online”,
różne pomysły do pracy z dziećmi w domu.
Będą to wszelkiego rodzaju prace plastyczne:
wydzieranki, wyklejanki czy karty pracy z prostymi zadaniami takimi jak:
ćwiczenia grafomotoryczne, kolorowanki, itp.
Będziemy też zachęcać do zabaw ruchowo – naśladowczych, śpiewania
i ćwiczeń ogólnorozwojowych.
To wszystko po to, aby wspierać u dzieci rozwój umysłowy,
fizyczny, społeczny i emocjonalny.
Oczywiście dla dzieci, które na wniosek rodzica, będą obecne w przedszkolu,
zorganizowane zostaną zajęcia w formie stacjonarnej.