Rozmawiamy o Polsce – legenda o Warszawskiej Syrence