Góra Grosza

Drodzy Rodzice!

Góra Grosza startuje!
Akcja Góra Grosza organizowana jest w dniach
od 26 października 2020 do 31 maja 2021 roku.

Tradycyjnie, jak co roku w czasie okołoświątecznym,
przystępuje do niej również nasze przedszkole.

 Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy
na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną,
w tym na tworzenie takich programów,
które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc,
które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego
oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Korzyści z uczestnictwa  w akcji

      • Efekt wychowawczy – uświadomienie dzieciom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
      • Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego.
      • Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.

Przyłączmy się i razem usypmy 21. wielką Górę Grosza.