Szkoła do hymnu

Drodzy Rodzice,

we wtorek, 10 listopada o godzinie 11.11 odbędzie się uroczyste odśpiewanie
„Mazurka Dąbrowskiego” przez wszystkie dzieci
oraz pracowników przedszkola,

w ramach akcji MEN „Szkoła do hymnu”.
Celem tej akcji jest kształtowanie
postaw patriotycznych
oraz szacunku
wobec symboli narodowych.