Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola nr 2
im. Misia Uszatka w Trzemesznie

Przewodniczący: Natalia Górska

Zastępca: Katarzyna Chlebowska

Skarbnik: Lucyna Karaś

Protokolant: Monika Lewandowska