Informacja od Intendenta

Drodzy Rodzice!

 

Kartki odpłatności wydawane będą

10 każdego miesiąca.

Wyjątkowo w tym miesiącu

otrzymają je Państwo 22.09 (wtorek).

Bardzo proszę o bezwzględne uregulowanie

należności do końca tygodnia, tj. 25.09.

We wrześniowej odpłatności uwzględniono

odpis za marzec (nieobecności z powodu

pandemii i inne). W przypadku dzieci

6-letnich (pobyt) oraz tych,

które ukończyły edukację przedszkolną,

zwrotu dokonano indywidualnie

na konto rodzica/opiekuna.

 

W tym roku szkolnym kartki odpłatności

za przedszkole rozdawane będą dzieciom

przez wychowawców poszczególnych grup.

 

Intendent