Zabawy na środę

Dzień dobry!
Witam Was moje drogie słoneczka, zapraszam do wspólnej zabawy:
            Zabawa I
„Ruch to zdrowie”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych;
rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
– „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa z elementem równowagi.
Dziecko otrzymuje jedną piłeczkę i krążek /krążek można zastąpić
tekturową teczka lub podkładką z korka/. Dziecko kładzie piłeczkę
na krążku i stara się chodzić w różnych kierunkach tak, by piłka
nie spadła. Gdy piłka spadnie, dziecko siada na chwilę,  liczy do 10
i bawi się dalej.    
– „Kolanko” – zabawa z elementem rzutu; Jedno dziecko rzuca piłkę
do drugiego; jeśli dziecko nie złapie piłki klęka na jedno kolanko
i pozostaje w tej pozycji przez chwilę, liczy do 10.
– „Przekładanie kamieni” – dzieci stoją w rozkroku, plecami do siebie.
Jedno dziecko trzyma piłkę i podaje ją partnerowi do tyłu nad głową.
Drugie dziecko z pary, odbiera ją i podaje dołem miedzy nogami.
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. Możemy wprowadzić zmianę
tempa przekazywania piłki, jako utrudnienie.
– ” Witamy się różnymi częściami ciała” – dzieci dobierają się w pary
i poruszają przy muzyce. Podczas  przerwy w grze witają się i powtarzają:
witają się nasze ręce;
witają się nasze kolana; witają się  nasze stopy     itp..
      Zabawa II
” Układamy wyrazy” – zabawa matematyczno- językowa. 
        – Odczytanie liter i omówienie zastosowanego szyfru;
        – Odczytywanie  i pisanie zaszyfrowanych wyrazów;   
        – Próby układania innych wyrazów, stosując podany szyfr;
  – Załącznik nr 1 /szyfr/
      Zabawa III
„Zabawa logorytmiczna” –  rozwijanie mowy i  sprawności fizycznej.  
Dzieci wykonują ruchy wymienione w rymowance, powtarzając
tekst za osobą  prowadzącą:
          Zrób do przodu cztery kroki
          i rozejrzyj się na boki.
          Tupnij nogą raz i dwa,
          bo zabawa nadal trwa.
          Teraz w lewo jedn krok,
          przysiad i do góry skok.
          Zrób do tyłu kroki trzy,
          by koledze otrzeć łzy.
         Klaśnij w ręce razy pięć,
         na klaskanie też mam chęć.
         Wkoło obróć się raz -dwa,
         skacz jak piłka: hop – sa -sa.
         Ręce w gorę i na boki,
         zrób zajęcze cztery skoki.
         Gdy się zmęczysz, poleż sobie,
         w przód wyciągnij nogi obie.
      Zabawa IV
„Czytankowo” – odczytaj ukryty wyraz;
kowal        gazeta        kot       aparat        cebula         bajka        ulice 
  (3)              (2)            (1)           (5)              (1)              (3)             (5)
                                             _    _    _    _    _    _    _         
   /wpisz kolejne litery i przeczytaj hasło/
                                                                                             Miłej zabawy
                                                                                     M. Winiarska