CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI MAŁEGO MISIA W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

,,Siadaj szybko na dywanie – coś pięknego dziś się stanie.
W wielki świat literatury zaprowadzi Ciebie Miś. ”
– to słowa refrenu piosenki przewodniej międzynarodowego projektu edukacyjnego
,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Już po raz drugi nasze przedszkole otrzymało certyfikat za udział w projekcie.
Przedszkolaki z grup ,,Króliczki” oraz ,,Żabki” zrealizowały 7 modułów projektu.
Jego głównym celem było rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków.
Dzięki realizacji projektu udało się uatrakcyjnić zajęcia,
wzbogacić wiedzę przedszkolaków oraz rozbudzić ciekawość poznawczą.
W tym roku szkolnym patronat honorowy nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka.