POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Dzieci z dwóch najstarszych grup przedszkolnych (Króliczki i Uszatki),
zakończą edukację przedszkolną 25 czerwca 2020 roku o godz. 10.00.
Spotkamy się w ogrodzie przedszkolnym, zachowując szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego
i należyty dystans społeczny.
Jeśli pogoda na to nie pozwoli, pożegnamy dzieci w sali zajęć,
w półgodzinnym odstępie między grupami.