Ogłoszenie

Drodzy Rodzice!

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się
wirusa COVID-19 na terenie naszego kraju MEN wprowadziło czasowe ograniczenie
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek  systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informujemy, iż przedszkole w dniach
11 kwietnia – 26 kwietnia pozostaje zamknięte.
Realizacja podstawy programowej nadal będzie się odbywać
w formie kształcenia zdalnego.

W sprawach pilnych można kontaktować się e-mailowo przedszkolenr2@o2.pl
lub dzwoniąc pod numer tel. 697 090 469 w godz. 8.00-15.00.