Ogłoszenie – informacja od Intendenta

Drodzy Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
przedszkole nie prowadzi działalności i nie wiadomo, kiedy ją wznowi.

W związku z tym nie będą naliczane żadne opłaty.
Zwrot za nieobecności w marcu zostanie uwzględniony,
gdy wrócimy do przedszkola.

Nie dotyczy to dzieci 6-letnich, które ten zwrot już otrzymały,
na konta rodziców (opiekunów) w marcu.

 

    Agnieszka Liberkowska

Intendent