Rekrutacja

Ogłoszenie!!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 215.2020 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym (…)

pragniemy poinformować, że dnia 30 marca 2020r. w budynku przedszkola
wywieszone zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z nimi tego dnia.

 

Jednocześnie informujemy, iż aby dziecko zostało przyjęte
konieczne jest potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola
w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 10 kwietnia.
Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej przedszkola
-> zakładka Kącik Rodzica -> dokumenty.
Wypełniony dokument należy wrzucić do skrzynki na listy
znajdującej się obok furtki.

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do wiadomości
przez komisję rekrutacyjną w dniu 15 kwietnia 2020r.