OGŁOSZENIE!

Drodzy Rodzice!

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się
wirusa COVID-19 na terenie naszego kraju
MEN wprowadziło czasowe ograniczenie
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek  systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informujemy, iż przedszkole w dniach
26 marca – 10 kwietnia pozostaje zamknięte.