WAŻNE!!!

Informacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej
w związku
z pojawiającymi się
w niektórych krajach europejskich

przypadkami zachorowań na koronawirusa.

 

W przedszkolu prowadzi się następujące działania:
– rozmowy z dziećmi oraz utrwalanie nawyku prawidłowego mycia rąk
oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,
– instrukcje dotyczące mycia rąk w łazienkach w całym przedszkolu.

 

Apelujemy do rodziców

– by nie posyłali do przedszkola przeziębionych i chorych dzieci,
– aby niezwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną,
zgłosili się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego jeśli dziecko ma objawy
grypopodobne i wróciło z terenów występowania koronawirusa.

 

Informujemy, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społ. Dz. U. 2017, poz.1368).