Ferie zimowe

Drodzy Rodzice!

Od 27 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe,
które trwać będą do 7 lutego.

W tym czasie przedszkole pełni dyżur
i zapewnia opiekę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą
wszystkim zgłoszonym dzieciom.

Ze względów organizacyjnych przyjmujemy zgłoszenia od rodziców
do 20 stycznia.
Listy zgłoszeniowe wiszą na tablicach grupowych.