Rodzinny Konkurs Plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa”. „Rodzinne kolędowanie”.

Ogłoszenie!

Drodzy Rodzice gorąco zachęcamy do wzięcia udziału
w  V – Jubileuszowym Rodzinnym Konkursie Plastycznym
„Kartka bożonarodzeniowa”
i
„Rodzinnym kolędowaniu”.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się podczas
„Rodzinnego kolędowania” – 13.12.2019r. /piątek/ o godz. 9.30.

Prace konkursowe należy dostarczyć wychowawcom w terminie:

od 2.12.2019r.  do 9.12.2019r.

Zebrane prace wychowawcy przekażą organizatorom konkursu.

Zgłoszenia do udziału w „Rodzinnym  kolędowaniu”

przyjmowane będą również w terminie:

od 2.12.2019r.  do 9.12.2019r.

Listy zgłoszeniowe wywieszone zostaną na tablicach grupowych.

 

Konkursy odbywały się będą, zgodnie z opracowanym regulaminem!

I – „Kartka bożonarodzeniowa”

1. Format pracy: kartka A-4 złożona na połowę .
2. Technika dowolna.
3. Praca wykonana wspólnie: rodzic, dziecko.
4. Widoczny wkład pracy dziecka.
5. Dbałość o estetykę pracy.
6. Kartka powinna zawierać indywidualne życzenia świąteczne, wypisane ręcznie, bądź wydrukowane komputerowo i skierowane do żyjących Powstańców warszawskich – bohaterów II wojny światowej.
7. Wśród prac konkursowych zostanę wyłonione : I – miejsce, II – miejsce, III – miejsce i wyróżnienia.
8. Wszystkie zebrane prace zostaną wysłane Powstańcom po rozstrzygnięciu konkursu.

II – „Rodzinne kolędowanie”

1. Uczestnicy przeglądu mogą wykonać: kolędę, pastorałkę, piosenkę świąteczną.
2. W przeglądzie mogą brać udział całe rodziny: rodzeństwo, dziadkowie, rodzice, ciocie i wujkowie.
3. Uczestnicy zobowiązani są znać tekst prezentowanego utworu na pamięć.
4. Podkład instrumentalny powinien być nagrany na płycie CD, bądź na przenośnym dysku / prosimy o niewykorzystywanie podczas występu telefonów komórkowych/.
5. Nagrany podkład należy dostarczyć organizatorom do 9.12.2019r.
6. Uczestnicy mają możliwość śpiewania bez jakiegokolwiek podkładu.
7. Uczestnicy mają możliwość wykorzystania instrumentów własnych.
8. Organizatorzy zapewniają podczas przeglądu sprzęt nagłaśniający: magnetofon na płyty CD i z wejściem USB oraz mikrofony.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu:
– Aneta Maj- Jędrzejewska
– Ewa Popowska
– Małgorzata Winiarska