Cmentarz

W przededniu Święta Zmarłych dzieci z oddziałów „Króliczki” i „Uszatki”
udały się na wycieczkę na cmentarz w celu zapalenia zniczy na grobach
poległych bohaterów – mieszkańców Trzemeszna i okolic.
Przedszkolaki poznawały historię naszego regionu i całego kraju,
związaną z walkami o niepodległość.