Nasza Polska

Drodzy Rodzice!

W piątek 8 listopada obchodzić będziemy
uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
Program artystyczny „Nasza Polska”
zaprezentują dzieci z grup „Króliczki” i „Uszatki”.
Prosimy, aby wszystkie dzieci tego dnia
przyszły odświętnie ubrane.