XVIII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania
odbyło się spotkanie pod hasłem
„Wychowanie przez sport i czytanie”.
W przedszkolu gościli: p. M. Jakubiak
i p. S. Kupś – trenerzy sportowi.