Kadra Przedszkola

Pracownicy pedagogiczni:

Dyrektor – Lucyna Korzycka

Nasze panie wychowawczynie okazują dzieciom dużo ciepła, tworzą serdeczną atmosferę pełną akceptacji i zrozumienia.

Towarzyszą dzieciom w ich rozwoju poprzez:

 1. Podmiotowe i twórcze traktowanie,
 2. Wspieranie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności podczas różnorodnych zajęć i działań,
 3. Wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem,
 4. Rozwijanie i wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci,
 5. Stwarzanie możliwości do nauki zachowań społecznych,
 6. Przygotowywanie do dalszej edukacji,
 7. Rozwijanie samodzielności dzieci,
 8. Stały kontakt z rodzicami.

Nasi nauczyciele posiadają:

 1. Wykształcenie pedagogiczne,
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi,
 3. Potencjał pedagogiczny,
 4. Różnorodne talenty.

Ponadto dbają o jakość pracy, doskonalenie zawodowe, umiejętnie inicjują kontakty ze środowiskiem.

Nasze Panie to:

– Mirosława Błaszczyk – nauczyciel przedszkola

– Grażyna Durska – nauczyciel przedszkola

– Wiesława Kowalewska – nauczyciel przedszkola

– Katarzyna Lange – nauczyciel przedszkola, nauczyciel terapeuta

– Magdalena Luzar – nauczyciel przedszkola

– Aneta Maj-Jędrzejewska – nauczyciel przedszkola

– Angelika Mroczkowska – nauczyciel przedszkola, logopeda

– Ewa Popowska – nauczyciel przedszkola

– Ewelina Stablewska – nauczyciel przedszkola

– Małgorzata Winiarska – nauczyciel przedszkola

– Marta Wieczorek – nauczyciel przedszkola

– Joanna Kasprzak – nauczyciel przedszkola

– Agnieszka Bartecka – nauczyciel przedszkola

– Natalia Nosek – nauczyciel angielskiego

– Wanda Jurkiewicz – nauczyciel religii

Pracownicy niepedagogiczni:

Pracownicy administracyjni:

– Agnieszka Liberkowska – intendent

– Angelika Bałach – sekretarka

 

Kucharki i pomoc kuchenna:

– Danuta Wiśniewska – kucharka

– Marta Kuśnierz – pomoc kuchenna

– Beata Dziekańska – pomoc kuchenna

 

Woźne oddziałowe i konserwator:

– Małgorzata Bielaś – starsza woźna oddziałowa

– Agnieszka Czajka – starsza woźna oddziałowa

– Izabela Dłutkowska – starsza woźna oddziałowa

– Martyna Laskowska – starsza woźna oddziałowa

– Bogda Nowak – pomoc nauczyciela

– Agnieszka Siwa – starsza woźna oddziałowa

– Katarzyna Starosta – starsza woźna oddziałowa

– Bogumiła Zamiara – starsza woźna oddziałowa

– Beata Zielińska – pomoc nauczyciela

 

– Maciej Lisiecki – konserwator