Festyn Rodzinny

Drodzy Rodzice!

W piątek 31 maja o godz. 14.00
odbędzie się Festyn Rodzinny.
Podczas festynu dzieci z wszystkich grup zaprezentują

piosenki lub wiersze przygotowane dla swoich rodziców
z okazji Dnia Rodziny.
Ponadto odbędą się konkurencje sportowe,

w których udział będą mogły wziąć przedszkolaki
z rodzicami lub rodzeństwem.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Po śniadaniu będą dmuchane zamki
sponsorowane przez Radę Rodziców,

a na podwieczorek lody.
Jeśli dziecko z przyczyn zdrowotnych
nie może ich jeść – prosimy zgłosić
u wychowawcy.

W czwartek 30 maja tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka
będzie „Kino u Uszatka”.