PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA KWIECIEŃ 2019

BLOK TEMATYCZNY:

  1. „Zwierzęta wokół nas”.
  2. „Czekamy na Święta Wielkanocne”.
  3. „Dbamy o zdrowie”.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 

  1. Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych w domu, gospodarstwie domowym.
  2. Przybliżenie tradycji związanych z Wielkanocą.
  3. Kształtowanie świadomości dbania o własne zdrowie (właściwe odżywianie się, higiena osobista, dbanie o zęby, częste przebywanie na świeżym powietrzu).
  4. Poznanie figury geometrycznej – prostokąta.
  5. Rozwijanie zasobu słownika biernego i czynnego.
  6. Kształcenie pamięci, uwagi i słuchu muzycznego.