UWAGA!!!

Drodzy Rodzice!

Pragnę poinformować, iż z dniem jutrzejszym, tj. 11 kwietnia 2019r.
pracownicy pedagogiczni Przedszkola zawieszają strajk.
W związku z powyższym zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze
realizowane będą wg planu.

Dyrektor Przedszkola
Lucyna Korzycka