Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

Dziecko:

– zna zwyczaje związane z Sylwestrem i Nowym Rokiem  w Polsce

i innych krajach;

– uważnie słucha kolegów i przestrzega zasady, że mówi tylko jedna

osoba;

– buduje wypowiedź poprawną  gramatycznie;

–  potrafi wymienić charakterystyczne cechy pór roku;

– dostrzega cykliczność zmian w przyrodzie w ciągu roku;

– posługuje się wieloma zmysłami w poznawaniu rzeczywistości;