PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA GRUDZIEŃ 2018

BLOK TEMATYCZNY:

  1. „Czekamy na Boże Narodzenie”.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

  1. Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
  2. Nadchodzi zima – obserwacja przyrody, określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla zimy: mróz, śnieg.
  3. Poznanie nazwy i wyglądu drzewa iglastego – świerku.
  4. Udział w przeglądzie muzycznym „Rodzinne kolędowanie”.
  5. Poznanie figury geometrycznej – trójkąta.
  6. Wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się przy stole.